254945
TodayToday1130
YesterdayYesterday1629
This WeekThis Week8729
This MonthThis Month40312
All DaysAll Days254945
UNITED STATES
US

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info
Legislatie E-mail
The Project

 

UNIUNEA POSTALA UNIVERSALA - Congresul al 23-lea, Bucuresti, Romania

http://www.upu.int/

LEGE nr.328/2009 privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Geneva (23 iulie – 12 august 2008)

ORDONANTA DE URGENTA NR.13 PRIVIND SERVICIILE POSTALE
(data intrarii în vigoare: 25 martie 2013)

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2858/2007privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare

LEGE nr. 133/2007 pentru aprobarea Ordonanteide urgenta Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatii1or electron ice si al serviciilor postale

LEGE nr. 642 din 07/12/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale

ORDONANTA DE GUVERN nr.31/2002 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.642/2002, cu modificările şi completările ulterioare

DECIZIA nr.127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale
DECIZIA nr. 293/2009 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale
DECIZIA nr. 891/2009 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale

DECIZIA nr. 1228/2008 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului deserviciu universal în domeniul serviciilor poştale

SINTEZA OBSERVAŢIILOR la proiectul Deciziei nr. 1228/2008 preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

DECIZIA preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare

 DECIZIA nr. 3442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
DECIZIA nr. 2892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligaţii financiare ale furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii poştale către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  
DECIZIA 113/2006 privind procedura de exercitare a dreptului de opţiune în vederea determinării obligaţiilor financiare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi conducerea evidenţei contabile distincte de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale.
DECIZIA nr. 1468/2005 privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a respectării de către Compania Naţională Poşta Română S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările ulterioare

DECIZIA nr. 1301/2004 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

DECIZIA nr.153/2004 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
DECIZIA PREŞEDINTELUI AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII NR. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale
DECIZIA nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale
DECIZIA nr. 1351/2003 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 DIRECTIVA 97/67/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului